Logo Statistiek omlaagHet aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkeringen is gedaald met 2,7% van 10.276 naar 9.994. Daarmee ligt het aantal voor het eerst sinds november 2016 net onder de…

grens van 10.000 huishoudens. Werkzoekenden profiteren steeds vaker van de aantrekkende economie. Ook inspanningen van de gemeente om meer inwoners naar werk te begeleiden, werpen vruchten af.

De instroom in het bijstandsbestand is met 15% gedaald. Er stroomden minder inwoners in vanuit de WW-uitkering. De instroom van jongeren daalde ook flink.