Logo Utrecht Data SchoolData analisten Aline Franzke en Miro Schafer van de Data School in Utrecht hebben in samenwerking met de gemeente Utrecht de Ethische Data Assistent ontwikkeld. De Ethische Data…

Assistent, in het kort DEDA genaamd, helpt data-analisten en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten. De tool bestaat uit een worksheet voor brainstorm-sessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding.

Volgens Schäfer is de kennis van gemeenten over hun data-projecten vaak niet voldoende. Dat resulteert wel eens in fouten, maar juist ook in te voorzichtig handelen. DEDA is een goede stap in de richting van dat grotere ethische bewustzijn in dataprojecten.