De gemeente Montfoort uitbreidingslocaties De Bleek en Doeldijk als eerste uit te gaan werken met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD.

Zij gaan beide locaties gezamenlijk ontwikkelen. Tevens wil de gemeente haar inwoners laten meedenken over de ontwikkeling van zowel De Bleek als Doeldijk. Deze online informatie- en meedenkavonden zijn op 18 en 20 januari. Tijdens de online bijeenkomst wordt een video getoond waarin de wethouder, ontwikkelaars en stedenbouwkundige een toelichting geven. 

Aan de deelnemers zal onder andere worden gevraagd hoe ze de locatie voor toekomstige woningbouw zien, wat de wensen zijn en welke zorgen er mogelijk zijn.