Logo Europees ParlementTer gelegenheid van de Dag van Europa verzorgt de provincie Utrecht een inspiratiebijeenkomst over de circulaire economie: “Maak de cirkel rond!”. Maak de cirkel rond is een EU-actieplan voor…

de circulaire economie met een omvangrijk pakket aan maatregelen.

Een van de grootste dreigende gevaren van de wereldvrede is de uitputting van hulpbronnen en milieuvervuiling, de groei van de wereldbevolking en welvaart. Daarom is nu nodig de krachten te bundelen om de overgang naar een meer circulaire economie te realiseren, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk kan worden behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt. Een dergelijke overgang biedt tegelijkertijd nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor Europa.

Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij verschillende dimensies van de transformatie naar de circulaire economie.