Logo WoningraadDe Huurderraat is nu officieel de vertegenwoordiger van alle huurders van De Woningraat in Benschop, Oudewater en Lopik. Met de fusie van de woningbouwverenigingen hebben…

huurders uit alle kernen zich verenigd.

Om huurders kennis te laten maken met de vereniging is een burendag georganiseerd. De vereniging overlegt met gemeente Oudewater om prestatieafspraken te maken over onder andere het aanbod van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid van woningen.