Logo Grachtenvaert OudewaterIn Oudewater is de nieuwe campagne “De Kracht van Oudewater” gestart. Hiermee wil de lokale gemeente, samen met inwoners en bedrijven, Oudewater aantrekkelijk gaan maken voor…

jongere mensen en de stad vitaal maken.

In Oudewater is er sprake van vergrijzing hierdoor voelt de gemeente zich genoodzaakt om verandering aan te brengen. De eerste prioriteit is het aantrekkelijker maken van de stad voor starters, het beter faciliteren van inwoners dat deze het Groene Hart kunnen ontdekken. Deze initiatieven hebben als doel om een structurele bijdrage te leveren aan de vitaliteit van Oudewater.

In de aankomende winter moeten inwoners al de eerste resultaten van het initiatief zien. Zo zal er ruimte gemaakt worden voor evenementen en aankleding van de historisch binnenstad om de stad in een positieve sfeer te brengen.