Logo mensenbiebJantine Jansen van bibliotheek het Groene Hart en Coby Franken van Progressief Woerden willen in november “de Mensenbieb” naar de stad halen. Zij doen een beroep op Woerdense…

ondernemers, organisaties, en stichtingen om mee te doen en/of bij te dragen.

De Mensenbieb is de Nederlandse variant op De Human Library. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken, iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden. De bieb brengt mensen met elkaar in gesprek en draagt bij aan verbinding en meer wederzijds begrip in onze samenleving.

Jantine en Coby zijn er van overtuigd dat er in Woerden veel bijzondere mensen met bijzondere verhalen zijn, daarom zoeken zij Woerdense ‘boeken’, een bijzonder mens met een verhaal. Suggesties zijn welkom.