Logo EenrichtingsverkeerDe gemeente De Ronde Venen maakt bezwaar tegen het centrumplan van Uithoorn. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen zeggen zeer teleurgesteld te zijn dat Uithoorn…

geen rekening heeft gehouden met eerder door De Ronde Venen geuite bezwaren. Het college van de Ronde Venen ziet problemen in de voor lokaal verkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen dat gebruik maakt van de Prinses Irenebrug.

In de plannen van Uithoorn wordt de brug eenrichtingsverkeer en is alleen nog gemotoriseerd verkeer mogelijk vanuit De Ronde Venen naar Uithoorn. Daardoor moeten inwoners van bijvoorbeeld Amstelhoek of De Hoef, die naar Uithoorn willen, een omweg van enkele kilometers maken.