Logo Gemeente De Ronde VenenDe Ronde Venen is de eerste gemeente in de regio waar een coalitie tot stand is gekomen. De partijen CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij hebben in De Ronde Venen een akkoord…

gesloten om de komende vier jaar samen een gemeentebestuur te vormen. Dit akkoord wordt vandaag in het gemeentehuis van De Ronde Venen gepresenteerd. Dan geven de vier beoogde wethouders een toelichting op het gesloten akkoord dat onder leiding van het CDA als grootste fractie in de gemeente tot stand is gekomen.

In andere gemeenten in de regio is men nog niet zover. Zo moeten in Woerden de formatie-onderhandelingen tussen de beoogde coalitiepartijen nog beginnen na het aanstellen van een informateur afgelopen zaterdag.