Logo Gemeente De Ronde VenenDe gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in de laatst gehouden vergadering besloten in 2019 op een andere manier te vergaderen. Men wil de raads- en commissievergaderingen …

overzichtelijker en doelmatiger laten verlopen. Elke maand waren vorig jaar vier commissievergaderingen en één raadsvergadering. Tot nu toe konden inwoners in alle vergaderingen inspreken.

Sinds 1 januari zijn de vier commissies samengevoegd tot twee commissies. Inspreken kan nog steeds, alleen vindt dit op een ander moment plaats, tijdens de nieuw ingevoerde informatieronde. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bij de bespreking van agendapunten meer onderscheid wordt gemaakt tussen beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Daarom is de informatieronde toegevoegd.