De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om inzet op veel gebieden. Een van die gebieden is eigen schone energie opwekken met zonnevelden en windmolens.

Alleen zonnepanelen op daken is niet voldoende. De vraag is daarom onder welke voorwaarden zonnepanelen en windmolens acceptabel zijn. Hierover hebben verschillende belangengroeperingen uit de gemeente eind april tijdens een bijeenkomst nagedacht.

Alle inbreng van die avond vormt de basis voor de randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens in de gemeente. Die basis wil de gemeente in de vorm van een vragenlijst voorleggen aan het digitale inwonerspanel. Daarnaast wordt de enquête ook opengesteld voor andere geïnteresseerden.

Begin juli organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de randvoorwaarden. Uiteindelijk legt het college de randvoorwaarden ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dit staat gepland na de zomer.