In de gemeente De Ronde Venen wordt gewerkt aan een sportakkoord.

Doel daarvan is sport en bewegen zo plezierig, veilig, gezond en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Om dat te bereiken wil de gemeente De Ronde Venen afspraken maken over toekomstbestendige sportverenigingen. Aan het akkoord gaat worden meegewerkt door zowel de gemeente de Ronde Venen als de sportverenigingen, sportaanbieders en scholen.

Ook het bedrijfsleven en de zorg- en welzijnssector wordt er bij betrokken. Door ondertekening van het sportakkoord komt er geld vanuit het Rijk beschikbaar.

Daarmee worden onder meer een sportformateur en een adviseur lokale sport aangesteld.