Logo Gemeente De Ronde VenenDe gemeente De Ronde Venen is op zoek naar een kinderburgemeester. Dit meldt de Nieuwe Meerbode. Alle kinderen uit De Ronde Venen die nu in groep zeven of acht zitten kunnen zich hiervoor…

kandidaat stellen. De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en/of wethouders bij activiteiten die gericht zijn op kinderen. Denk hierbij aan het openen van nieuwe scholen, schoolpleinen, speeltuinen en sportclubs. De gemeente is een wervingsactie gestart via social media en flyers die op de basisscholen worden verspreid.

De activiteiten waar de kinderburgemeester een rol speelt worden buiten schooltijd ingepland. Om de activiteiten niet bij een kind neer te leggen wordt er ook nog een loco-kinderburgemeester benoemd. De loco-kinderburgemeester vervangt de kinderburgemeester bij afwezigheid.