Logo MarktMarktondernemers gaan samen met de gemeente Utrecht aan de Utrechtse markten van de toekomst werken. De nieuwe marktverordening, die door het college aan de Utrechtse…

raad ter vaststelling is voorgelegd, moet meer ruimte voor ondernemerschap, voor kwaliteit en een aantrekkelijke uitstraling bieden. 

Eén van de vernieuwingen is de Commissie Vredenburgmarkt. Via de marktcommissie krijgen marktondernemers meer verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over de vernieuwing van de markten op het Vredenburgplein. Bij de totstandkoming van de verordening zijn de ondernemers van alle Utrechtse markten, marktbezoekers en de gemeenteraad betrokken.