Logo Geld 2Deze week is het de jaarlijkse ‘week van het geld’. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Binnen de gemeente Woerden wordt hier ook aandacht…

aan besteed. Bijna alle klassen van het Futura College krijgen een gastles van een consulent Schuldhulpverlening. Wethouder Yolan Koster zal ook bij zo’n les aanwezig zijn. Op vrijdag komt er in de aula van het Kalsbeek College, locatie Schilderspark, een informatiestand voor de leerlingen te staan. Hier kunnen zij zelf een test doen. Ook kunnen zij in de stand terecht voor hun vragen.

Tenslotte ontvangen Woerdenaren ook een folder. Die folder heeft als met de titel “Haal meer uit uw geld”. De folder wordt samen met de Woerdense Courant verspreid. Het doel van de actie is kinderen al jong te leren omgaan met geld. Daarmee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.