Milieuwethouder Tymon de Weger is blij met de boodschap die hij van de gemeenteraad meekrijgt voor overleg met de regio over het kiezen van een Regionale Energiestrategie. Dat zegt De Weger in RPL Actueel na behandeling van de startnotitie van deze strategie.

De Weger zegt dat aan de ene kant het besef begint door te dringen dat windmolens en velden met zonnepanelen er in de toekomst zullen komen maar dat de gemeenteraad oproept om vooral ook breder te kijken.

Met uitspraken dat windmolens en zonnepanelen voor monsterachtige taferelen in het landschap zullen zorgen is De Weger het niet eens. Daar waar door sommige partijen over kerncentrales wordt gesproken zegt hij dat dat iets voor de lange termijn en zeker niet in de Utrechtse regio.