Logo Tymon de WegerWethouder Tymon de Weger van de gemeente Woerden heeft bij de gemeenteraad opnieuw een verzoek ingediend om te mogen afzien van de verplichting in Woerden te…

moeten wonen, de zogenoemde woonplaatsvereiste. In de gemeentewet staat voorgeschreven dat raadsleden, wethouders en de burgemeester verplicht zijn te wonen in de gemeente waarin zij werken. Ook vorig jaar heeft de ChristenUnie-wethouder een dergelijk verzoek gedaan.

Hij verwijst in zijn brief naar de argumenten die hij vorig jaar heeft genoemd om in zijn huidige woonplaats, Utrecht te mogen blijven wonen. Destijds noemde hij de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te kort om te verhuizen. Ook vindt De Weger het belangrijk dat zijn kinderen niet van school hoeven te veranderen.