Logo RaadszaalInwonersbelangen heeft een debat aangekondigd omtrent het vertrek van wethouder Martin Schreurs. Als een meerderheid van de raad in Woerden hiermee instemt vindt het…

debat plaats op 29 september, zo schrijft de Woerdense Courant.

Fractievoorzitter Hendrie van Assem zegt dat het debat nodig is om precies helder te krijgen wat gebeurd is rond het aftreden van Schreurs. Van Assem zegt geen signalen te hebben gekregen dat er iets aan de hand was met Schreurs, maar wel zag hij dat de toenmalig wethouder fouten maakte. Over de redenen die tot deze fouten leidden wil Van Assem niet speculeren, maar duidelijkheid krijgen, omdat het hem wel duidelijk is dat het een “duister verhaal” is.

Anonieme bronnen zijn wel duidelijk en melden dat het vertrek van Schreurs te maken heeft met alcoholgebruik, dat de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hier alles vanaf wisten en dat het vertrek van Schreurs heel anders had kunnen lopen.