De gemeente Woerden wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn wat betekent dat alle woningen en bedrijven ‘van het gas’ af moeten en energie en warmte moet worden opgewekt door middel van windmolens, zonnepanelen en warmtepompen.

Ook zullen vanaf 2030 alleen nog elektrisch aangedreven auto’s worden toegelaten. Grote vraag is of dat haalbaar en betaalbaar is en wie betaalt?

Hierover vindt op 8 oktober om half acht een debat en informatieavond plaats in de raadzaal van de gemeente. De avond wordt georganiseerd door stichting CLINTEL, een recent opgerichte stichting die een positief kritische dialoog wil over klimaatverandering en de energietransitie.

Aan het begin van de avond zal medeoprichter van CLINTEL, Marcel Crok, een presentatie houden over klimaatverandering.

Vervolgens zal er aan de hand van een aantal stellingen, een debat gehouden worden door een panel van, veelal lokale deskundigen.