Beweegteam Woerden nodigt burgers uit de gemeente Woerden uit om mee te denken en praten over het sportbeleid in de gemeente. Dit kan tijdens de online openbare bijeenkomsten van Sportoverleg Woerden.

Zolang het nodig is, zullen de bijeenkomsten online plaatsvinden. De vergaderdata zijn op 11 januari, 8 maart, 10 mei, 5 juli, 13 september en 8 november van acht tot tien uur ‘s avonds.

Sportoverleg Woerden is een adviesorgaan dat de gemeente (gevraagd en ongevraagd) adviseert. Het organiseert in samenwerking met de gemeente Woerden ook sportcafés, waarbij de Woerdense sportaanbieders bijgepraat worden over actuele thema’s uit de landelijke en Woerdense sport.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een mail naar de voorzitter Tom van Wijk via sportoverleg@woerden.nl.