Logo StedinDe openbare verlichting langs de Middellandbaan, Wulverhorstbaan en Hollandbaan is defect. Omdat niet duidelijk is wanneer het probleem opgelost kan worden heeft de gemeente tijdelijke…

mobiele lichtmasten geplaatst. De lichtmasten blijven tot de openbare verlichting weer werkt. De defecte verlichting is het gevolg van werkzaamheden aan de rotonde Wulverhorstbaan. Stedin werkt aan een oplossing.