Logo Stemmen3 Minister Sander Dekker van rechtsbescherming snapt de spanning die speelt rond de wens om mensen met een geestelijke beperking te mogen helpen bij…

stemmen zoals dat voor blinden of mensen met een lichamelijke beperking wel is toegestaan. Dat zei hij voor de RPL microfoon.

Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden is er voorstander van dat mensen met een geestelijke beperking mogen worden geholpen maar werd op dat punt door de kiesraad terug gefloten. De VVD bewindsman die gisteren in Woerden was, noemde hulp bij stemmen een delicate kwestie omdat het de vraag is wiens stem wordt uitgebracht.

Dekker gaat er van uit dat minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken van de vraag over hulp aan mensen met een geestelijke beperking, op de hoogte is en er op een zorgvuldige manier naar kijkt.