Logo Buitengewoon Opsporingsambtenaar Boa Minister Sander Dekker van rechtsbescherming verwacht dat inwoners van Woerden op termijn zullen merken dat Den Haag geld vrijgemaakt heeft voor de aanstelling…

van meer politieagenten. Dat zegt Dekker voor de RPL microfoon.

De bewindsman was vandaag op uitnodiging van de VVD in Woerden. Hij is van mening dat bijzondere opsporingsambtenaren, BOA’s veel taken van de politie kunnen overnemen. Het gaat er daarbij volgens hem om de juiste balans te vinden tussen het werk van politie en BOA’s. Als blijkt dat de bevoegdheden die BOA’s hebben te kort schieten dan is uitbreiding wat hem betreft bespreekbaar.

Foto’s: RPL