De Woerdense Liane den Haan heeft lang nagedacht over het lijsttrekkerschap van 50PLUS. Ze heeft met de partij vooral gesproken over ‘niet alleen het belang van de huidige 50-plussers dienen maar ook dat van de toekomstige mensen in die leeftijdscategorie’. Dat zegt Den Haan in RPL Actueel.

Ze denkt het imago van 50PLUS na de ruzies van de afgelopen periode op te vijzelen door verder te professionaliseren. Zo komt er een 50PLUS-academie en gaat de partij laten zien wat ze kan in plaats van wat Den Haan noemt: “te zeuren over wat er niet kan”. De ‘tone of voice’ zal daar bij van belang zijn.

Ook de manier waarop naar ouderen wordt gekeken is van belang vindt Den Haan. Ouderen zijn van grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Dat geldt onder meer voor de mantelzorg zegt ze.