Veel Utrechtse bedrijven maken gebruik van de derde NOW-regeling. NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Uit het register van het UWV van alle bedrijven die in de derde aanvraagperiode NOW-steun hebben gekregen, blijkt dat 1557 Utrechtse bedrijven zijn.

De NOW-regeling is in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis forse derving van inkomsten hebben. In het register staat de firmanaam, de bedrijfsplaats en het bedrag dat het bedrijf heeft ontvangen.

Het register is voor iedereen in te zien. Het is een momentopname, de bedragen kunnen nog veranderen.