Logo WoningbouwDeze week neemt de gemeenteraad van Woerden een beslissing over het aantal nieuw te bouwen woningen voor dit en volgend jaar. Burgemeester en wethouder stellen voor dit jaar 92…

woningen meer te bouwen dan gepland en volgend jaar 50. Verder wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het plan om Snellerpoort eerder te bebouwen en de ontwikkeling van de Jan Steenstraat en de Mauritshof Harmelen planologisch mogelijk te maken.

Het college van B&W wil verder de Bleek 1 veranderen in een locatie die geschikt is voor permanente woningbouw.