Logo DHLBezorgers van DHL in de regio worden niet meer per pakje betaald maar per uur. Ze krijgen betaald voor de uren die ze werken. “Zoals het hoort”, zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel…

van vakbond CNV Vakmensen, die deze afspraak met DHL heeft gemaakt.

De bond bezoekt deze weken zo veel mogelijk van de in totaal 140 DHL-vestigingen in Nederland. Tjitze zeg benieuwd te zijn wat de meet-maand oplevert. Als het goed is, gaan de bezorgers er echt op vooruit. Zo niet, dan worden daar aanvullende afspraken over gemaakt met DHL.