Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VV Montfoort is Dick ten Hoonte benoemd tot erelid. Ten Hoonte is een echte Montfoort-man. Al sinds 1989 zet hij zich in voor The Orange Machine.

De eerste jaren was hij voorzitter van de jeugdcommissie en sinds 2004 voorzitter van de vereniging. Onder zijn voorzitterschap heeft VV Montfoort zich op sportgebied enorm ontwikkeld.

Hij zorgde er tevens voor dat de velden en de kantine aan de scholen ter beschikking werden gesteld voor sportdagen en aan de stichting Sesam voor kinderen met een beperking.

Voor al deze activiteiten heeft de huidige voorzitter, Marian van Schipstal, de oud-voorzitter in het zonnetje gezet. Al eerder, in 2015 kreeg hij het lintje, behorend bij Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door de Montfoortse burgemeester.