Logo DVG vervoerDe dienstverlening van de regiotaxi Utrecht is onder de maat. De nieuwe vervoerder De Vier Gewesten (DVG) heeft in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht ronduit een slechte start gemaakt.

Dit is reden voor de betrokken gemeenten en de provincie Utrecht als gezamenlijke opdrachtgevers om met de vervoerder afspraken te maken over verbetermaatregelen die nog deze week moeten worden doorgevoerd.

DVG is op 1 oktober gaan rijden voor Regiotaxi Utrecht en sindsdien zijn over de eerste vier dagen 99 klachten binnengekomen. Deze klachten hebben vrijwel uitsluitend betrekking op taxi’s die te laat of in het geheel niet aankomen op het afgesproken ophaaladres.

De vervoerder heeft gemeld dat extra taxi’s en chauffeurs worden ingezet. De extra chauffeurs worden direct door de vervoerder en via uitzendbureaus geworven.