Logo Diesel gemaal Papekop en DiemerbroekVoor het gemaal van de polder Papekop en Diemerbroek wordt gezocht naar dieselfanaten. Het is de bedoeling om het gemaal in weer in oude luister te herstellen en de dieselmotor die…

in het gemaal staat weer aan te praat te krijgen. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de restauratie van het stoomgemaal Kamerik-Teijlingens willen ook het gemaal Papekop en Diemerbroek onder hun hoede nemen.

Net als dat bij het Kamerikse stoomgemaal het geval is krijgt ook het gemaal Papekop en Diemerbroek een publieksfunctie. Ook voor de opvang bezoekers wordt gezocht naar vrijwilligers. Opgeven kan via de website stoomgemaalteijlingens.nl