Logo VragenlijstHet college van B & W van Woerden heeft vragen beantwoord, gesteld door de fractie van D66 over de bezwaren van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Daaruit blijkt dat een aantal ondernemers…

niet blij is met deze aanpak. Ook heeft een aantal opkopers bezwaar tegen het feit dat er gecontroleerd wordt vanuit de gemeente waarbij zij het idee hebben niet vertrouwd te worden.

Volgens artikel 437, van het Wetboek van strafrecht zijn opkopers echter verplicht om al hun opgekochte goederen te registreren.