Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de dijk aan de zuidkant van de Oude Rijn in Nieuwerbrug en langs Barwoutswaarder verbeteren. De dijk is op veel plaatsen…

niet hoog genoeg. Een aantal zijtakken van de Oude Rijn hebben geen waterkering en op sommige plaatsen stroomt er water door de dijk. Ook staan er hoge bomen op de waterkering die bij storm kunnen omwaaien en schade kunnen veroorzaken.

Begonnen wordt met het kappen van de bomen in de berm tussen het jaagpad en de weg bij Barwoutswaarder. Daarna wordt de berm opgehoogd. Verder wordt er een damwand aangelegd tot ongeveer 50 cm boven het waterpeil.

Op de plaatsen waar de Rijn zijtakken naar de polder heeft, worden afsluitingen gemaakt die bij hoog water worden dichtgezet.

Foto: RPL
28 nieuwerbrug