Logo DijkinspectieAfgelopen week zijn in de regio de dijken opnieuw geïnspecteerd. Vanwege de tijdrovende inspectie zijn dijkwachten ingezet. In vergelijking met de vorige inspectie die twee weken eerder…

plaatsvond, is de situatie nauwelijks veranderd. Er zijn geen risicovolle situaties ontstaan. De volgende inspectie staat gepland over twee weken.

De dijkwachten van De Stichtse Rijnlanden zijn medewerkers, die normaal een kantoorfunctie hebben of muskusrattenvanger zijn.