Logo DijkinspectieIn verband met de aanhoudende droogte gaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de dijken in het westelijk deel van het gebied inspecteren. Op woensdag 11 juli en donderdag…

12 juli gaan inspecteurs van het hoogheemraadschap op pad. Dijken die geïnspecteerd worden liggen onder meer langs de Enkele en Dubbele Wiericke, de Grecht, de Geer en de Grote Heicop.

Ook blijft het waterschap preventief de dijken in het westelijk deel van het beheergebied beregenen. Zo wordt voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert.