Uit verkennend onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht naar discriminatie op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt, blijkt dat er sprake is van discriminatie op grond van etniciteit en seksuele geaardheid.

Mannelijke kandidaat-huurders met een niet-westerse naam hebben duidelijk minder kans op een uitnodiging voor een bezichtiging ten opzichte van mannelijke kandidaten met een Nederlandse naam.

Ook mannelijke kandidaat-huurders met een partner van hetzelfde geslacht hebben minder kans ten opzichte van mannelijke kandidaten met een partner van het andere geslacht.

Wethouder Kees Diepeveen zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. De gemeente onderneemt onmiddellijk een aantal acties om discriminatie op de Utrechtse woningmarkt te bestrijden.