Logo Gemeente Bodegraven ReeuwijkUit een bericht van RTV Bodegraven blijkt dat er veel discussie is over het bestemmingsplan Buitengebied Noord dat de gemeenteraad vandaag gaat vaststellen.

Er wordt al gewerkt. an het ingewikkelde plan sinds 2014. Het plan heeft twee hoofddoelen. Ten eerste het laten voortduren van de huidige bestemmingen en hoofdfuncties in het gebied. Ten tweede een geactualiseerde verankering van het Natuurnetwerk Nederland.

Diverse mensen met een klein bedrijf in het gebied hebben ingesproken omdat hun bedrijf volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De politieke partijen zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. D66 heeft een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd geen toestemming te geven voor het uitbreiden van bouwblokken. De SGP heeft juist een motie ingediend met het tegenovergestelde.

Foto: RTV Bodegraven
Veel discussie over bestemmingsplan Buitengebied Noord
Noordzijdepolder Custom