Logo Afval 2 In veel Utrechtse gemeenten heerst discussie rondom diftar: een variabele afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeenten die diftar hanteren, blijken aanzienlijk…

minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de meest recente afvalcijfers van Nederlandse gemeenten met elkaar zijn vergeleken. Ruim veertig procent van de Nederlandse gemeenten hanteert in dit jaar diftar.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner bij deze gemeenten ruim 42 lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Verder blijkt dat inwoners van gemeenten die diftar hanteren afval een stuk beter scheiden.

Foto’s: Jerry de Jong
21 diftar1
21 diftar2