Logo Vluchtelingen2Dit jaar moet Woerden 63 statushouders opnemen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van het CDA. Het college kan geen duidelijkheid…

geven over hoeveel herhuisvestingen er vanuit Stadspoort zijn voorzien. Dat komt volgens het college omdat aangevraagde gezinsherenigingen niet altijd worden toegekend.

Stadspoort is ondergebracht in een leegstaand deel van het ziekenhuis. Voorlopig verwacht het college dat er dit jaar rond de 10 personen zijn die vanuit de Stadspoort verhuizen. Op de vraag welke afspraken er zijn gemaakt met woningcorporatie GroenWest, het Antonius ziekenhuis en COA over hergebruik van leegkomende kamers in Stadspoort zegt het college dat het contract voor gebruik van het pand een looptijd van 5 jaar heeft. In die periode is Stadspoort bestemd voor het huisvesten van statushouders. Het COA heeft geen zeggenschap over de invulling van de kamers.