Logo Vluchtelingen2 Wethouder Ivo de Hagen van de gemeente Woerden wil nog dit jaar woningen beschikbaar hebben voor statushouders en goedkope huurwoningen. Waar die woningen…

moeten komen is nog niet vastgesteld. Daar waar nu al bezwaar wordt gemaakt tegen de bouw aan de Van Kempensingel en Kamerik Noord-Oost (-2?), reageert Ten Hagen met eerst te willen kijken naar de mogelijkheden van andere locaties. Het nu al laten vallen van de Van Kempensingel en Kamerik verhoogt de druk volgens hem op de overblijvende locaties.

Voorlopig is er een lijst met negen plaatsen waar sociale woningbouw en dus ook voor statushouders mogelijk zou kunnen zijn. Op die lijst staan behalve de Van Kempensingel en Kamerik, ook de Jan Steenstraat in Woerden, De Mauritshof in Harmelen en de klusboerderijen in Zegveld. Ten Hagen heeft met de gemeenteraad afgesproken de lijst aan te vullen als er geschikte plaatsen bij worden gevonden.