Voor veel inwoners van de provincie Utrecht valt de aanslag met de lokale belastingen een stuk hoger uit dan vorig jaar. Zo is de afvalstoffenheffing door veel gemeenten voor de komende jaren verhoogd. Voor de verwerking van afval gelden nu namelijk hogere tarieven vanwege strengere milieueisen en beperkte capaciteit.

Verder is door een stijging van de woningprijzen in veel gemeenten de Woz-waarde toegenomen. Hierdoor is de onroerende zaakbelasting flink verhoogd.