Logo Regenboog ZebrapadIn Gouda wordt op 8 oktober om 10.00 uur het “diversiteitspad”, zoals in Gouda het regenboogzebrapad heet, aan de Fluwelensingel officieel in gebruik genomen. Het gekleurde…

zebrapad staat voor de diversiteit in de stad Gouda. Gouda is een stad waarin iedereen welkom is en zichzelf mag en kan zijn, ongeacht ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.

Met het diversiteitspad wordt aandacht gevraagd voor acceptatie van en naar alle inwoners van de stad Gouda. Het regenboogzebrapad is een initiatief van de Goudse belangenvereniging “Gouda Roze” en is tot stand gekomen met diverse financiële bijdragen. Gouda mag zich in 2018 Roze Stad van Nederland noemen, met als hoogtepunt de viering van de landelijke Roze Zaterdag 2018.