Het gezamenlijk project van de waterschappen om door middel van een apparaat eDNA van muskus- en beverratten op te sporen in het water is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs.

Het eDNA project,  “ons Muskusrattenbeheer”, is een samenwerking tussen zes waterschappen in West- en Midden-Nederland met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Met eDNA kan de aanwezigheid van muskus- en beverratten in waterlopen worden aangetoond. Uiteindelijk doel is dat met behulp van onder andere deze methode de huidige populatie muskus- en beverratten uit Nederland verdwijnt.

Twaalf innovaties zijn nog in de race voor de prijzen die 2 december worden uitgereikt op Water Innovatiefestival.