Logo DNA sprayHet college van burgemeester en wethouders van Woerden is via een motie gevraagd een proef te starten met chemisch DNA als middel tegen autokraken. Dit voor de duur van een…

jaar. Deze proef moet bekostigd worden vanuit het budget openbare orde en veiligheid. Ook de autobezitter zou een eigen bijdrage moeten leveren. Afhankelijk van het resultaat van deze maatregel zou de proef in 2020 moeten worden voortgezet.

De motie is ingediend door het CDA met steun van LijstvanderDoes, de VVD, STERK Woerden en de SP. Met behulp van chemisch DNA zou autodiefstal teruggedrongen kunnen worden tegen een relatief lage investering, is het argument. Een raadsmeerderheid stemde echter tegen, waardoor de motie werd verworpen.