Logo Fiets Rood asfaltGemeente Montfoort wil de Doeldijk inrichten als fietsstraat. De kwaliteit van het wegdek op de Doeldijk is slecht, daarom staat er onderhoud gepland voor 2018. De gemeente grijpt…

dit moment aan de weg in z’n geheel aan te pakken. Dit zodat de gemeente zonder veel extra kosten meerdere ergernissen en onveilige situaties kan wegnemen. Het aantal fietsers op de Doeldijk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een groot deel van deze fietsers zijn scholieren, veelal van het Wellant College. Ook het aantal automobilisten dat gebruik maakt van de weg is hoog.

Door de Doeldijk als fietsstraat in te richten wordt het minder aantrekkelijk om er hard te rijden. Om te horen wat inwoners, weggebruikers en andere betrokken hiervan vinden, organiseert de gemeente een informatieavond.