Logo bijbelVijf Woerdense dominees gaan deze winter Bijbelverhalen met ‘ongelovigen’ lezen. De dominees, die deel uitmaken van de Protestantse Kerk, willen zo deze verhalen delen met wie daar…

maar belangstelling voor heeft. Maar omdat het kerkgebouw of de kerkdienst soms als een hoge drempel wordt ervaren, lezen ze deze verhalen met inwoners in het café. De avonden zijn niet voor mensen die al een kerk bezoeken. Die kunnen voor Bijbeluitleg in hun eigen kerk terecht.

Het doel van de avonden is niet om ‘zieltjes te winnen’ of om mensen te bekeren. Het doel is om belangstellenden vrijblijvend te laten kennismaken met de verhalen en achtergronden van de Bijbel.