Logo Geld 5Ondanks de hoge onderhoudskosten wil de eigenaar van de Domkerk in Utrecht geen entree gaan heffen. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om voortaan bezoekers van de kerk…

net zoals dat in het buitenland gebeurt, een financiƫle bijdrage te laten betalen. Het kerkbestuur is hier op tegen. Men vindt dat de kerk een open karakter moet houden. Een entreeheffing zou een inbreuk op de filosofie van de kerk zijn.

Om de hoge kosten te kunnen blijven betalen wordt naar andere inkomstenbronnen gekeken, zoals crowdfunding, verhuur van de kerkruimte en het organiseren van betaalde themarondleidingen. Op de 3e zaterdag van de maand vinden nu al optredens plaats met live muziek en kaarslicht, waarmee extra inkomsten worden gegenereerd. Hier komen per avond honderden mensen op af.