Logo Koude Warmte opslagDe Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Lot van Hooijdonk van Utrecht, hebben de Utrechtse Bodemenergie Agenda ondertekend. Bodemenergie is…

duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot. Met deze overeenkomst maken gemeente Utrecht en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse bodem. De Utrechtse bodem biedt méér mogelijkheden voor warmte-/koudeopslag in de ondergrond dan tot nu toe wordt gebruikt. Bij deze opslag, wordt water uit de bodem gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen. Op dit moment wordt lang niet alle capaciteit benut.

De Bodemenergie Agenda moet leiden tot een beter gebruik van bodemenergie, verduurzaming van gebouwen, meer onderzoek naar nieuwe technieken om gebruik te maken van bodemenergie en het op gang brengen van de maatschappelijke discussie hierover.