Logo Geld 3Het doorsnee vermogen van huishoudens in Woerden was in 2016 rond de 72 duizend euro. Daarmee scoort de stad ruim boven het gemiddelde in Nederland dat op ruim 22 duizend euro…

per huishouden uitkomt. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, waar relatief veel jongeren, uitkeringsgerechtigden en personen met een niet-westerse migrantenachtergrond wonen en doorgaans weinig vermogen hebben, ligt het gemiddelde aanzienlijk lager. Laren was in 2016 de meest vermogende gemeente met een doorsnee vermogen van bijna 281 duizend euro en Rotterdam had met 1.900 euro het laagste doorsnee vermogen.

In de regio heeft Woerden echter gemiddeld minder vermogende huishoudens dan plaatsen als Oudewater, Nieuwkoop, Montfoort, Bodegraven en De Ronde Venen, waar het gemiddelde vermogen per huishouden ruim boven de ton ligt.