Logo Dorpsplatform HarmelenHet Dorpsplatform Harmelen heeft een enquête gehouden over de woningbouw in het dorp. Het platform wil weten hoe de Harmelenaren denken over de bestaande en nieuwe…

woningbouwplannen van de gemeente.

Jarenlang liggen er woningbouwlocaties onbenut in de dorpskern van Harmelen. Door de recente sloop van onder meer scholen en het gemeentehuis zijn er nog meer locaties beschikbaar. De gemeente wil op deze locaties woningen gaan bouwen. Ook zijn er plannen om op nog niet eerder voor bebouwing gebruikte plekken zoals achter de Ambachtsheerelaan, woningen te ontwikkelen.

In de enquête hebben de dorpsbewoners onder meer kunnen aangeven wat er nodig is voor een leefbaar Harmelen en welk type woningen er moeten komen. De uitslag van de enquête wordt waarschijnlijk op de bewonersbijeenkomst op 15 mei bekend gemaakt.