Logo BomenkapHet Dorpsplatform Kamerik heeft een brief gestuurd aan de provincie Utrecht naar aanleiding van de voorgenomen kap van 251 bomen langs de N212. Zij maakt ernstig bezwaar tegen het…

kappen van gezonde en beeldbepalende bomen langs de provinciale wegen. De bomen langs de provinciale wegen zijn zeer waardevol voor landschappelijke kwaliteit. Daarnaast zijn de bomen ook van belang voor de natuur (vogels en insecten) en voor de milieu- en luchtkwaliteit.

Het probleem van afwaaiende takken kan naar de mening van het platform voor een belangrijk deel voorkomen worden door goed onderhoud. Mogelijk kunnen gezonde bomen die in de obstakelvrije zone staan afgeschermd worden met een (houten) vangrailconstructie. De provincie Zuid-Holland doet dit bijvoorbeeld op een aantal plaatsen.

Het dorpsplatform roept de provincie het kapbesluit te heroverwegen.